Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 44 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2294 คน
2294 คน
202522 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-10

 


Username

Password


forget password
Member Registration

 

 
KBM TECHNOLOGIES : The Powerful Resource In Educational Engineering.                    KBM TECHNOLOGIES : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 Line Conveyor Model System


IConveyorV2.0 

*  เป็นชุดฝึกสำหรับศึกษาระบบขนถ่ายวัสดุ ที่ออกแบบเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ
*  ตัวชุดฝึกสามารถแสดงให้เห็นกระบวนการขนถ่ายวัสดุที่มีการขับเคลื่อนจริง
*  ชุดตัวขับเคลื่อนใช้ DC Motor ประกอบเข้ากับชุดเกียร์ทดรอบ เพื่อเป็นชุดต้นกำลัง
    ในการขับเคลื่อนระบบสายพาน และระบบแกน
*  ชุดฝึกมีระบบป้องกันอันตรายจากการทดลองทั้ง ทางกลและทางไฟฟ้า
*  ชุดฝึกมีระบบการป้องกันที่สามารถตัดระบบการทำงานกรณีที่แกนขับอยู่นอกเหนือ
    จากตำแหน่งบนหรือล่าง และขวาหรือซ้าย
*  ประกอบไปด้วยชุดโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลขนาด 40IO (OMRON) ใช้งานร่วมกับ
    อุปกรณ์ขับเคลื่อนสายพาน และระบบขนถ่ายวัสดุในแนวดิ่งและแนวนอน
*  จุดต่อใช้งานเป็นแบบ Safety Socket 4mm. พร้อมสายเสียบทดลอง
*  อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบชุดฝึกสามารถนำมาประกอบร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
*  ชุดฝึกแต่ละส่วนประกอบอยู่บนฐานอลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาดไม่น้อยกว่า
    600 x 350 mm. ซึ่งแต่ละชุดสามารถยึดติดกันได้
*  วัสดุที่ใช้ Panel ทำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนปิดทั้งสองด้านด้วยวัสดุเป็นเนื้อเดียวกัน
    มีการแสดงสัญลักษณ์ และ ตัวอักษรกำกับไว้อย่างชัดเจนด้วยเทคนิคการพิมพ์
    และกัดเซาะร่องเพื่อป้องกันการขุดหรือลบเลือน
*  การต่อวงจรทดลองระหว่างอุปกรณ์ขับเคลื่อนกับชุดอุปกรณ์ควบคุมใช้สายเสียบและ
    Terminal Socket
*  พร้อมตัวอย่างโปรแกรมเพื่อสาธิตการทดลอง

 
 
 
 

 : 02-983-3737

 : e:mail :sales@kbmeng.com

 : เค.บี.เอ็ม. เทคโนโลยี่ส์

 

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท เค.บี.อ็ม.เทคโนโลยี่ส์ จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110